en / bg / jp
     ЯПОНСКИЯТ КАБИНЕТ

   Антоние Манолова

   < BRAVACASA >   no.134 12/2017

 

    ЛЯТОТО НА АРХИТЕКТИТЕ

   < BRAVACASA >   09/2014

 

    Най-разпространеният вид архитекти в България са един вид нотариуси

   Цветан Тодоров

   < News bg Бряг >   13 09/2014

 

    Един японски архитект в Дълбок дол

   Цветан Тодоров

   < Народен ГЛАС ЛОВЕЧ > брой 60(418)   08 09/2014

 

    ГЕРОИТЕ / Наш човек

   < SOFIA LIVE >   26 11/2012

 

   Йоши Ямазаки. Няколко листенца

   < стандарт за ХОРАТА > No.211   30 05/2009

 

    2009 - код "криза"

   < Наш Дом >   12/2008

 

   традиция в кутия - Надя Иванова,архитект

   < стандарт за ХОРАТА >   No.159,17 05/2008

 

    YAMAZAKI + IVANOVA architects    моят начин

   < Наш Дом >   05/2007

 

    български архитекти навън - Надя и Йоши с ярък проект в Токио

   Антоние Манолова

   < Наш Дом >   01/2005

 

- back to top